Hem

Välkommen till Saras Omsorgs

hemtjänst och dagverksamhet

 

Vi leds av en distriktssköterska med mångårig erfarenhet inom hemtjänst och hemsjukvård med specialkompetens inom demens och somatisk sjukdom.

Vi vänder till Dig som har en demenssjukdom eller som av fysiska skäl är i behov av vård- och omsorg dvs hemtjänst dygnet runt eller dagverksamhet på dagtid.

 

Vi är verksamma i Stockholmstad med omnejd.

 

Dagverksamhet

Saras Omsorgs hemtjänst: Kampementsgatan 20-24, 115 38 Stockholm | Tel: 070 78 66 279 | Fax : 08-501 27 280 | email: info@sarasomsorg.se |