Transparent redovisning

Transparent redovisning 

Vårdföretagarna inför nya medlemskrav för transparens och öppenhet.

Transparent redovisning visar upp  bolagsstyrning och krav som ställs på bolaget Saras Omsorg och gäller bland annat redovisning inom kvalitet, personal, ekonomi, ägare och styrelse.


Kontaktuppgifter:

Saras Omsorg i Stockholm AB
Kampementsgatan 20-24

115 38 Stockholm
Telefon: 073 329 15 51
Epost:info@sarasomsorg.se
Kontaktperson: Anna Jackson


Faktureringsadress:

Saras Omsorg i Stockholm AB
Kampementsgatan 20-24

115 38 Stockholm
Telefon: 073 329 15 51
Epost:info@sarasomsorg.se
Kontaktperson: Anna Jackson


Kvalitet:

Företagets arbete med kvalitetssäkring sker enligt Saras Omsorgs kvalitetsledningssystem och dokumentet förvaras i företagets dokumentarkiv. Verksamhetens kvalitet kontrolleras av Stockholms Stad (via biståndsenheten på Östermalms stadsdel) genom den årliga verksamhetsuppföljning och vid eventuella anmärkningar/avvikelser så får ledningen på Saras Omsorg visa upp den nödvändiga åtgärdsplanen.


Läs resultatet av Stockholms stad genomför årligen brukar undersökningar


Personal på företaget

15-16 som är usk/vårdbiträden och jobbar på hel eller deltid

Verksamhetschefer: 3

Samordnare: 1


Utbildningsnivåer

Saras Omsorg har formellt krav på adekvat utbildning på sina anställda.

Ledning

Verksamhetsansvarig: Anna Jackson

Verksamhetsansvarig: Ann-Sophi Rankov

Verksamhetschef: Maria Lilja

Samordnare: Anna Bjuvenmark


Frisknärvaro

Under 2021 har vi haft en genomsnittlig frisknärvaro på:

Hemtjänstpersonal: 95%

Tjänstemän: 100%


Styrelseinformation & ekonomi

Ägare: Anna Jackson och Ann-Sophi Rankov

Organisationsnummer: 559156-9842

Styrelsemedlemmar: Anna Jackson, Ann-Sophi Rankov, Ann-Christin Fredriksson och Eva Lindholm

Bolagsform: Aktiebolag

Ekonomi: Saras Omsorg sköter all lön och utbildning själv men för löpande bokföring och årsredovisningar/arbetsgivardeklarationer anlitar man BESMARTER redovisningsbyrå. För information om styrelsen och bolaget besök följande länk:

Alla bolag