Hemtjänst

Hemtjänst på dina villkor

Vårt mål med hemtjänst är att du ska kunna bo kvar hemma så länge du vill genom att får hjälp, service och trygghet som passar just dina behov.

Vår strävan är att du ska känna dig trygg i boendet med den vård och omsorg vi ger. Grundtanken i vår verksamhet är att du själv utformar din omsorg och blir bemött med respekt.

Vår vision

Vår vision är att vår verksamhet har det bästa anseendet och är det självklara valet inom omsorg.

Trygghet

Alla ska känna sig trygga med Saras Omsorg. Vi ger trygghet genom att ta ansvar, ge tydlig information. Vårt personal håller hög kompetens och är alltid tillgängliga.

Omtanke

-Saras Omsorg visar omtanke. Vi bryr oss om varandra genom att vara lyhörda, ödmjuka och ha ett respektfullt förhållningssätt.

-Att visa den enskilde omtanke och förståelse och samtidigt vara lyhörd för dennes fysiska, psykiska, sociala och kulturella behov

Samverkan

Inom Saras Omsorg är god samverkan grunden för vårt uppdrag.I vårt kvalitetsledningssystem beskriver vi hur vi ska samverka med landstinget, andra samhällsorgan och organisationer samt internt inom vår verksamhet för den enskildes bästa.

Så funkar det

 

Om du undrar vem som har rätt till hemtjänst:

Hemtjänst beviljas av kommunen utifrån dina behov. Du kan exempelvis få hjälp med personlig omvårdnad eller att städa, handla, gå ärenden, tvätta, hämta matlådor och laga mat. Om du har stort behov av omvårdnad kan du få regelbunden hjälp dygnet runt. Vi på Saras omsorg hjälper dig genom hela ansökningsprocessen samt kontakten med din kommun.

 

Ansök om hemtjänst

Du ansöker om hemtjänst hos en biståndshandläggare på din stadsdelsförvaltning eller i kommunen. Biståndshandläggaren utreder vilka behov du har och beslutar sedan vilket stöd du har rätt till. I biståndsbeslutet ser du vilka insatser som beviljats och ungefärlig tid som beräknats för att utföra insatserna.

 

Att välja utförare

Många kommuner har infört kundval inom hemtjänsten vilket betyder att du som har fått beslut om hemtjänst själv får välja vem du vill ha som utförare. Du väljer bland de utförare som är etablerade i ditt närområde och som staden eller kommunen har avtal med.

 

Hur mycket kostar det?

För all praktisk hjälp, service och personlig omvårdnad betalar du en hemtjänstavgift. Avgiften är densamma oavsett vilken utförare du väljer. Hur stor just din avgift blir beror på hur mycket hjälp du har, din inkomst och hur mycket du betalar i hyra.

Saras Omsorgs hemtjänst: Kampementsgatan 20-24, 115 38 Stockholm | Tel: 070 78 66 279 | Fax : 08-501 27 280 | email: info@sarasomsorg.se |